Ultra-langwerkende insuline

  • Toediening hoeft niet perse op een vast tijdstip
  • Zorgt ervoor dat er altijd insuline aanwezig is in het lichaam (de basale insuline)
  • Langzame opname en werkt 24 uur of langer