Ongevoeligheid voor insuline

Hoe ontstaat ongevoeligheid voor insuline bij diabetes type 2?

  • De cellen nemen de glucose niet op. Dus de glucoseconcentratie na eten of drinken blijft hoog in het bloed
  • De alvleesklier reageert door meer insuline te maken. Het bloedglucose daalt in eerste instantie wel, maar steeds minder goed en daarbij blijven er hoge insulinespiegels. Men noemt dit ook wel insuline-resistentie.
  • De alvleesklier compenseert door nog meer insuline te maken. Als deze situatie lang blijft bestaan raakt de alvleesklier uitgeput en maakt minder insuline aan. De bloedglucose stijgt dus terwijl insuline nog steeds hoger is dan normaal maar er dus wel sprake is van een relatief tekort aan insuline.
  • Dan is er sprake van diabetes type 2