Meer weten/voorbereiden?

Wil je je verder verdiepen in diabetes type 1 en voeding?

Lees dan de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes