Huidletsel, IAD en smetten bij incontinentie

Weet jij welke functies de huid vervult? En hoe je de gezondheid van de huid bij incontinentie kunt bevorderen, zodat deze functies behouden blijven? In de absorberende continentiezorg is het gezond houden van de huid namelijk ontzettend belangrijk.

Deze online cursus is speciaal ontwikkeld om je kennis als zorgverlener op dat gebied te verdiepen en bevat drie modules over continentiezorg. Je komt essentiële informatie tegen over IAD (incontinentie geassocieerde dermatitis), huidletsel, en smetten bij incontinentie.

Deze e-learning is geaccrediteerd door Optimafarma & NVFZ.

Heb je een vraag over de e-learnings? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Vind je deze e-learning interessant? Bekijk dan eens de leerlijn over afvoerende continentie!

Hieronder lees je waar deze e-learning over gaat.

huidletsel, iad en smetten


Wat vind je in deze e-learning?

 1. Huidverzorging
 2. IAD
 3. Smetten

Welke leerdoelen bereik je met deze e-learning?

  • De lagen en functies van de huid identificeren en toelichten
  • Het effect van incontinentie van urine en feces op de huid uitleggen
  • De interventies uitvoeren die essentieel zijn om bij incontinentie de gezondheid van de huid te behouden en te bevorderen
  • Uitleggen wat de oorzaken en gevolgen van IAD zijn
  • IAD weten te voorkomen, diagnosticeren en behandelen
  • Uitleggen waarom je bij incontinentie de juiste incontinentiematerialen moet gebruiken
 • Onderscheid maken tussen verschillende vormen van huidletsel bij incontinentie
 • Smetten voorkomen
 • Bij incontinentie smetten naar behoren behandelen

Huidverzorging

In het eerste hoofdstuk van de online cursus leer je de verschillende functies en lagen van de huid toelichten.De verschillende huidlagen

De huid is opgebouwd uit deze lagen:

 • De epidermis oftewel de opperhuid
 • De dermis, ook wel de lederhuid genoemd
 • De hypodermis oftewel de subcutis

Huidfuncties

De belangrijkste functies van de huid zijn als volgt:

 • Afvalstoffen via het zweet uitscheiden
 • Waarschuwingssignalen op prikkels van buitenaf produceren
 • Bescherming bieden tegen pathogenen en andere schadelijke prikkels van buitenaf en een barrière vormen om vochtverlies te beperken
 • Energieverlies controleren aan de hand van bloedtoevoer
 • Absorberen van zuurstof, zalven en geneesmiddelen
 • Het opslaan van water en lipiden, de huid vormt tevens een synthesebron van vitamine D

Het effect van incontinentie op de huid

Ook wordt in deze online cursus uiteengezet voor welke soorten letsels de huid vatbaarder wordt, wanneer de huid bij incontinentie wordt blootgesteld aan urine en feces.

Je leert aan de hand van deze e-learning precies aan de hand van welke factoren je de gezondheid kunt beoordelen van de huid van iemand die aan incontinentie lijdt. Daarnaast wordt toegelicht welke interventies een zorgverlener zoals jij kan uitvoeren die essentieel zijn om bij incontinentie de gezondheid van de huid te behouden en te bevorderen.


IAD

IAD staat voor Incontinentie Geassocieerde Dermatitis. In het tweede hoofdstuk van deze e-learning wordt dieper ingegaan op de oorzaken en gevolgen van IAD.


IAD: oorzaken en gevolgen

Incontinentie Geassocieerde Dermatitis is een zeer pijnlijke vorm van huidletsel en wordt veroorzaakt door incontinentie. De oorzaken van IAD kunnen verschillen. Zo lopen mensen met een zeer gevoelige huid, net als mensen die op leeftijd zijn of bedlegerig zijn geworden, een hoger risico op Incontinentie Geassocieerde Dermatitis. Als gevolg van deze huidaandoening kunnen schimmelinfecties en andere soorten huidletsel ontstaan.


IAD voorkomen, diagnosticeren en behandelen

Aan de hand van de e-learning leer je wat je moet doen om IAD zo goed mogelijk te voorkomen. Ook het diagnosticeren van IAD en de juiste behandelwijze komt aan bod.


Het gebruik van de juiste materialen bij incontinentie

Na het volgen van deze e-learning kun je als zorgverlener ook uitleggen waarom het zo belangrijk is dat mensen die kampen met aan incontinentie gerelateerde problemen, de juiste incontinentiematerialen gebruiken.


Vereisten van incontinentiematerialen

Bij incontinentie moet een adequaat absorberend product aan een aantal vereisten voldoen:

 • Het materiaal moet passen bij de mate van incontinentie
 • De absorptiecapaciteit moet passen bij de mate van incontinentie
 • De pasvorm en maatvoering moet correct zijn
 • De absorptiesnelheid moet naar behoren zijn
 • De vochtterugslag moet laag blijven
 • De huidneutrale pH-waarde moet zo goed mogelijk behouden blijven

Smetten

In het derde en laatste hoofdstuk van de e-learning wordt uitgelegd hoe je onderscheid maakt tussen de verschillende vormen van huidletsel bij incontinentie. Ook leer je hoe je bij incontinentie huidaandoeningen zoals smetten kunt voorkomen en behandelen.

Smetten kunnen bij incontinentie ontstaan wanneer er sprake is van huid-op-huidcontact in de grote huidplooien. In de huidplooi is aan beide zijden sprake van erytheem (roodheid). Ook kan men last hebben van fissuren, erosies, maceratie, een nattende huid of korstvorming.

Bij de behandeling van incontinentie blijkt adequate preventie en signalering van smetten essentieel. De Landelijke Richtlijn Smetten wordt hiervoor als uitgangspunt genomen. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden de aanbevelingen uit deze Richtlijn kennen en naar behoren opvolgen bij incontinentie.


Verschijningsvormen van smetten

Je kunt smetten in de volgende drie verschijningsvormen onderverdelen:

 1. Smetten
  Hierbij is sprake van danwel een licht rode, intacte huid, of een felrode, glanzende, intacte huid.
 2. Smetten met een nattende huid
  Dit herken je aan een felrode, nattende en kapotte huid en maceratie. Soms kan een fissuur op de breuklijn van de huidplooi ontstaan.
 3. Smetten met een geïnfecteerde huid
  Bij een geïnfecteerde huid kunnen ook andere symptomen ontstaan: een onaangename geur, pustels, pus, natten, geel/groen exsudaat, satelliet-laesies (‘eilandjes voor de kust), randschilfering en korstvorming.

Diagnosticering van smetten

Wanneer er sprake is van een aantal van deze bovenstaande klinische verschijnselen, kun je vaststellen dat er sprake is van smetten. Het is belangrijk om bij incontinentie ook aandacht te besteden de klachten van de patiënt.

In je functie als zorgverlener moet je voldoende vragen stellen. Heeft de patiënt last van bijvoorbeeld branderigheid, jeuk of pijn? Is het mogelijk dat er (ook) sprake is van een ander type huidletsel? Spelen bij de persoon die als gevolg van incontinentie aan deze klachten lijdt, ook andere risicofactoren voor het ontstaan van smetten een rol? Deze risicofactoren en andere belangrijke aspecten vind je terug in dit laatste hoofdstuk van de e-learning.


Smetten voorkomen

De preventie van smetten is een essentieel onderdeel bij de behandeling van incontinentie. Huidverzorging staat daarbij op nummer één.


Bij incontinentie smetten evalueren en behandelen

Ook is het belangrijk om te weten wat je moet doen om bij incontinentie smetten naar behoren te evalueren en te behandelen. In deze online cursus vind je alles over de juiste behandeling en evaluatie volgens de Landelijke Richtlijn Smetten. Behandel de verschillende verschijningsvormen van smetten volgens de aanbevelingen die in de Landelijke Richtlijn Smetten staan.

Vind je deze e-learning interessant? Bekijk dan eens de leerlijn over afvoerende continentie!

Naar de leerlijn