Hoofdstuk 1: Diabetes type 2 De basis

Wat weet ik al?

Dit eerste onderdeel bestaat uit 3 korte vragen om je basiskennis diabetes type 2 te testen. Na beantwoorden van iedere vraag krijg je meteen te zien of je het goed had. Ook wordt het goede antwoord toegelicht. Veel succes!