HbA1c: de waarde voor de lange termijn

Er is nog een bloedwaarde die iets zegt over de diabetesinstelling. De HbA1c waarde. Dit is een maat voor het gemiddelde van de bloedglucosewaardes over de afgelopen 2 tot 3 maanden. Dit is een laboratoriumbepaling en kan niet door de patiënt zelf worden gemeten. De streefwaarde is 53 mmol/mol (7%) of minder.

De Hb uit HbA1c staat voor hemoglobine, een eiwit in de rode bloedcellen dat na circa 2-3 maanden vervangen wordt. Glucose bindt zich graag aan dit eiwit. Als glucose gehecht is aan de hemoglobine, heet dit HbA1c. Ligt een HbA1c onder 53 mmol/mol (7%)? Dan was er gemiddeld een goede glucosespiegel in de afgelopen 2 tot 3 maanden.