Examen Diabetes type 1: Hoofdstuk 2

Dit was hoofdstuk 2. Heb je alles doorgenomen? Dan ben je nu toe aan het beantwoorden van de vragen over dit hoofdstuk.