De NDF-Voedingsrichtlijn

De NDF Voedingsrichtlijn is de basis voor evidence based voedingszorg.

Deze richtlijn:

  • Benadrukt het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in de diabetesketen.
  • Is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars.
  • Wordt regelmatig herzien op basis van het nieuwste onderzoek. De laatste richtlijn dateert van 2020.