Behandelingsmogelijkheden voor Lauren

Man en vrouw aan tafel

Behandelingsmogelijkheden voor Lauren zijn:

  • Doorverwijzing naar verpleegkundig specialist continentiezorg;
  • Advies over vochtinname;
  • Blaasscan op residuele urine;
  • Urineonderzoek om een infectie uit te sluiten.

Het beste behandelingsplan voor Lauren is:

  • Aanleren ISC
  • Antimuscarinica – indien van toepassing

Als aandoening verslechtert:

  • Dan dient de ICS zo lang als mogelijk te worden voortgezet;
  • Kan er een beoordeling nodig zijn voor verblijfskatheter:  urethraal/suprapubisch;
  • Dan dient de behandeling met antimuscarinica voortgezet te worden, als de katheter vaak wordt uitgetrokken of als er lekkage optreedt.