Advies nodig? Bel +31 (0)88 220 88 22 of stuur een mail
E-learning afvoerende continentiezorg voor apothekers(assistenten)

V&VN urologische richtlijnen

In de urologische richtlijnen van de EAUN/V&VN vind je essentiële informatie over de katheterisatie van verblijfskatheters en intermitterende katheters, en nog veel meer. Na het lezen van deze richtlijnen ben je weer helemaal op de hoogte van alles wat met deze hoek van de continentiezorg te maken heeft.

Hieronder lichten we een aantal van deze richtlijnen voor je uit. De volledige lijst met de EAUN/V&VN urologische richtlijnen erop naslaan? Klik dan op de link hieronder.

 

Bekijk het overzicht van de EAUN/V&VN urologische richtlijnen hier.

 

Hieronder lees je waar deze richtlijnen over gaan.

Welke informatie vind je in deze urologische richtlijnen?

Verpleegkundige urologische richtlijnen

De verpleegkundige urologische richtlijnen bevat de Richtlijn verblijfskatheters, de Richtlijn intermitterend katheter, de Richtlijn blaasinstillatie, de urologische richtlijnen van EAUN en de Richtlijn stomazorg.  

 

Richtlijn verblijfskatheters

Dit document bevat evidence-based urologische richtlijnen voor best practices in de urologische gezondheidszorg. Het gaat hier met name over de katheterisatie van zowel urethrale als suprapubische verblijfskatheters bij volwassenen.

Deze urologische richtlijnen zijn opgesteld met als doel zorgprofessionals in de verpleegkunde te ondersteunen bij het bepalen hoe de katheterzorg op basis van wetenschappelijk bewijs kan worden afgestemd.

Onder andere de verschillende soorten katheters krijgen toelichting (hoofdstuk 5.1). Ook komen de verschillende redenen om kortdurende katheterisatie danwel langdurige katheterisatie te overwegen aan bod (hoofdstuk 4.4). De uitgangspunten voor verpleegkundige interventies (hoofdstuk 6) worden in deze urologische richtlijnen eveneens besproken.

Het uitgebreide naslagwerk is tot stand gekomen dankzij de inzet van de werkgroep EAUN (European Association of Urology Nurses) en de V&VN.

 

Klik hier om de Richtlijn verblijfskatheters te bekijken.

Richtlijn intermitterend katheter

De Richtlijn intermitterend katheter is tevens opgesteld door de werkgroep EAUN (European Association of Urology Nurses) en de V&VN.

Deze urologische richtlijnen hebben betrekking op het intermitterend urethraal katheteriseren en het intermitterend urethraal dilateren (beide bij volwassenen).

Het document bevat toelichting op de relevante methodologie, terminologie, indicaties, contra-indicaties en alternatieven voor intermitterende katheterisatie, eventuele complicaties. Aanbevelingen met betrekking tot de soorten katheters en benodigdheden die gebruikt worden bij onder andere het intermitterend urethraal katheteriseren, kun je in hoofdstuk 6 van deze urologische richtlijnen terugvinden.

 

Klik hier om de Richtlijn intermitterend katheter te bekijken.

Richtlijnen EAUN

Hier vind je de urologische richtlijnen van de European Association of Urology Nurses (EAUN). Deze richtlijnen zijn in het Engels opgesteld.

 

Klik hier om de Richtlijnen van EAUN te bekijken.

Richtlijn stomazorg

Richtlijn stomazorg Nederland is opgesteld door stomaverpleegkundigen van de V&VN. In deze urologische richtlijnen vind je onder andere een groot aantal aanbevelingen voor zorgprofessionals in de stomazorg, de definities van de belangrijkste termen, informatie over prevalentie en indicaties voor het aanleggen van een stoma. Deze urologische richtlijnen bevatten daarnaast tips met betrekking tot het correct informeren van patiënten.

Wie wil weten aan welke vereisten de standaard stomazorg moet voldoen in de pre- en postoperatieve fase, de ontslagfase en de nazorgfase, doet er eveneens goed aan dit document erop na te slaan.

In het laatste hoofdstuk komen de randvoorwaarden in de stomazorg aan bod. Aan deze randvoorwaarden moet worden voldaan, zodat men deze zorg conform de richtlijnen kan uitvoeren.

Hierin wordt ingegaan op onder andere de disciplines die bij de stomazorg betrokken zijn, het vereiste deskundigheidsniveau, wie de aangewezen zorgverleners zijn bij het uitvoeren van specifieke zorgtaken en wat de gewenste mate van continuïteit is bij het leveren van de zorg.

 

Klik hier om de Richtlijn stomazorg te bekijken.

Medisch urologische richtlijnen

Onder deze noemer vind je de urologische richtlijnen en standpunten van de Nederlandse vereniging voor Urologie (NVU). Ook de Richtlijn blaaskatheters van Verenso valt onder deze categorie.

Richtlijnen NVU

De NVU is betrokken geweest bij het ontwikkelen van tal van urologische richtlijnen en heeft deze online beschikbaar gesteld. Deze kwaliteitsdocumenten zijn samengesteld conform de vastgestelde uniforme terminologie van kennisdocumenten op het gebied van kwaliteit, die in 2017 is vastgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten.

 

Klik hier om alle urologische richtlijnen van de NVU te bekijken.

Standpunten NVU

De NVU heeft standpunten over de urologische zorg opgesteld met als doel de kennis die over een onderwerp voorhanden is, te bundelen. Het overzicht met standpunten kun je hieronder raadplegen.

 

Klik hier om de standpunten van de NVU te bekijken.

Richtlijn blaaskatheters Verenso

De Richtlijn blaaskatheters is opgesteld op initiatief van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. NHG en V&VN hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze urologische richtlijnen.

 

Deze richtlijnen zijn gericht op de langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten die te maken hebben met complexe multimorbiditeit.

 

Indicaties voor blaaskatheterisatie, de overwegingen waarop de keuze voor een specifieke katheterisatie methode wordt gebaseerd, de materialen voor blaaskatheters, maar ook de organisatie van de zorg en kwaliteitsindicatoren worden in deze urologische richtlijnen uitgebreid toegelicht.

 

Klik hier om de Richtlijn blaaskatheters van Verenso te bekijken.

Overige richtlijnen

Hieronder vind je een aantal bronnen uit verschillende medische hoeken die onder andere urologische richtlijnen bevatten.

Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten

Op zoek naar specifieke urologische richtlijnen die je in deze lijst nog niet bent tegengekomen? Raadpleeg dan zeker de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Die bevat honderden medische richtlijnen, waaronder een aantal urologische richtlijnen. Deze medische richtlijnen voor de tweede lijn omvatten evidence-based aanbevelingen die bedoeld zijn voor de dagelijkse praktijk.

Verfijn je zoekactie met trefwoorden en filters om de gewenste richtlijn zo snel mogelijk op te sporen. Je kunt hier ook een eigen profiel aanmaken en de richtlijnen die je er geregeld bij wil pakken, opslaan als favoriete richtlijnen.

De Richtlijnendatabase is eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Klik hier om de Richtlijnendatabase van de FMS te bekijken.

Richtlijnen palliatieve zorg

Op Palliaweb vind je tal van richtlijnen en handreikingen voor zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Ook urologische richtlijnen die betrekking hebben op de palliatieve zorg kun je hier raadplegen.

 

De procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen op dit gebied wordt verzorgd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).         

 

Klik hier om de Richtlijnen palliatieve zorg te bekijken.

 

Volg de E-learning Afvoerende continentiezorg

e-learning afvoerende continentiezorg

Wil je als zorgprofessional nog beter op de hoogte zijn over alles wat met de behandeling van incontinentie te maken heeft? Wil je bijvoorbeeld meer weten over de protocollen die zijn opgesteld en wat je zoal moet doen bij complicaties? Dan is deze e-learning zeker iets voor jou.

 

Ga direct aan de slag met onze e-learning over afvoerende continentiezorg!

Bron: V&VN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn