Advies nodig? Bel +31 (0)88 220 88 22 of stuur een mail
Uitgebreide e-learning preventie van prikaccidenten voor verpleegkundigen

Rol diabetesverpleegkundige bij rijbewijsvernieuwing voor mensen met diabetes type 1 en diabetes type 2

Zoals je weet moeten mensen met diabetes elke vijf jaar opnieuw een gezondheidsverklaring insturen naar het CBR om hun rijbewijs te kunnen verlengen. Een ingevulde diabetesvragenlijst, met informatie over de aard en de ernst van de aandoening is een onderdeel van deze aanvraag. Er is een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek om de rijgeschiktheid (REG 2000) aan te passen. Naast de arts, mag de diabetesverpleegkundige deze verklaring nu ook afgeven. Wil je hier meer over de aanvraag van deze wijziging weten? De brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Je vindt het document over de rol van een diabetesverpleegkundige bij rijbewijsvernieuwing op deze website

 

Hieronder lees je waar de brief over gaat.

Datum: 16 december 2019
Onderwerp: advies Rol diabetesverpleegkundige bij rijbewijsvernieuwing voor mensen met diabetes mellitus type 1 en type 1. Publicatienummer 2019/20.

 

Geachte minister,

 

Elke vijf jaar moeten personen met diabetes type 1 en diabetes type 2 beoordeeld worden op de vernieuwing van het rijbewijs. Dit geldt voor mensen die voor het CBR in groep 1 en 2 zitten. Op 21 augustus 2019 heeft u de Gezondheidsraad een verzoek gestuurd om te adviseren over de vernieuwing van het rijbewijs. Uw voorstel is om de procedure zodanig aan te passen dat naast een arts, ook een diabetesverpleegkundige de diabetesvragenlijst mag invullen. Deze diabetesvragenlijst wordt vervolgens door het CBR gebruikt om de rijgeschiktheid te toetsen. Het voorstel is beoordeeld door de vaste Commissie Rijgeschiktheid. Klik hier om direct naar het besluit te gaan. 

Verlengen rijbewijs voor personen met diabetes type 1 en diabetes type 2

In de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG 2000) staat dat bestuurders met diabetes mellitus elke vijf jaar worden beoordeeld op het verlengen van het rijbewijs. De personen in rijbewijsgroep 1 hebben diabetes mellitus. De personen in rijbewijsgroep 2 hebben tevens diabetes mellitus, en worden behandeld met middelen die geen hypo’s veroorzaken. Er gelden andere eisen voor bestuurders in rijbewijsgroep 2 die worden behandeld met middelen die wel hypo’s kunnen veroorzaken.

 

Als het rijbewijs na vijf jaar afloopt, moet er een nieuwe Verklaring van geschiktheid worden aangevraagd door mensen met diabetes type 1 en diabetes type 2. Daarvoor zijn twee dingen nodig.

  1. Ten eerste een Gezondheidsverklaring.
  2. Ten tweede een ingevulde diabetesvragenlijst over de aard en ernst van de diabetes type 1 of diabetes
    type 2. Het CBR oordeelt over de rijgeschiktheid en toetst de informatie aan de eisen van de REG 2000.
Rol van diabetesverpleegkundige bij rijbewijsvernieuwing

Momenteel mag alleen een arts de diabetesvragenlijst invullen, volgens de huidige REG 2000. Echter, stelt het CBR voor dat dit ook gedaan mag worden door een diabetesverpleegkundige. Omdat de personen met diabetes mellitus meestal niet alleen door de arts worden behandeld, maar ook door de diabetesverpleegkundige. De procedure zou daarom voor mensen met diabetes mellitus minder belastend zijn.

Besluit over de rol van de diabetesverpleegkundige

De zorg verandert, constateert de vaste Commissie Rijksgeschiktheid. Er worden steeds meer voorbehouden handelingen gedelegeerd aan de specialistisch verpleegkundigen. De arts blijft hierbij wel hoofdbehandelaar. Er is geen bezwaar tegen het voorstel dat ook een diabetesverpleegkundige een diabetesvragenlijst in mag vullen. Dit kan worden opgenomen in de REG 2000. Het is noodzakelijk dat de verpleegkundige zowel een BIG-registratie heeft, als een aantekening diabetes mellitus.

 

Deze aanpassing is in lijn met de Europese regelgeving. De regelgeving geeft aan dat iedere lidstaat de ruimte heeft om zelf in te vullen wat er wordt verstaan onder een diabetesverpleegkundige. Er moet hierbij uiteraard rekening gehouden worden met het nationale gezondheidszorgsysteem [bijlage III van de Derde EU-richtlijn].

 

Ik onderschrijf de bevinding van de commissie.

 

Met vriendelijke groet, prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter

Bron: Gezondheidsraad.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn