Advies nodig? Bel +31 (0)88 220 88 22 of stuur een mail
Uitgebreide e-learning preventie van prikaccidenten voor verpleegkundigen

Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2

In de richtlijnen van de Gezondheidsraad staat het voedingspatroon om diabetes type 2 te voorkomen centraal.  Dankzij dit document ben je weer helemaal op de hoogte!

 

Je vindt het document Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2 op deze website.

Hieronder lees je waar het artikel over gaat. 

Richtlijnen over goede voeding voor mensen met diabetes type 2

De wenselijke inname van voedingsmiddelen en dranken om chronische ziekten te voorkomen is door de Gezondheidsraad in de Richtlijnen goede voeding 2015 beschreven. De doelgroep van deze richtlijnen in de algemene bevolking. Onder de algemene bevolking vallen ook mensen met diabetes type 2. Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Echter, is tijdens het schrijven van deze richtlijnen niet bepaald of de richtlijnen helemaal geschikt zijn voor mensen met diabetes type 2. Het is mogelijk dat er voor mensen met diabetes type 2 ziektespecifieke aanpassingen of aanvullingen gedaan moeten worden. Op aanvraag van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) buigt de Gezondheidsraad zich over deze vraag. De commissie Voeding heeft hier een advies op geschreven.

Streven naar gewichtsreductie

Veel mensen die diabetes type 2 hebben overgewicht of obesitas. Wanner je afvalt, kan dit voor je gezondheid een hoop voordelen met zich meebrengen. De energiebalans en voedingsinname hebben een grote invloed op elkaar. Daarom wordt in dit advies ook ingegaan op gewichtsreductie voor mensen met diabetes type 2. Het advies van de commissie is dat er bij overgewicht of obesitas gestreefd moet worden naar een gewichtsreductie van minstens 5%. Dit moet ook op lange termijn gehandhaafd worden. Op basis van de richtlijn Goede voeding kan er een energiebeperkt dieet worden opgesteld. Gewichtsreductie kan echter complex zijn. Het vereist vaak een aanpak van meerdere factoren. Het belang hiervan ziet de commissie ook. De commissie gaat echter niet op het brede spectrum van mogelijkheden die bij kunnen dragen aan afvallen en op gewicht blijven.

Besluit van de commissie

Voedingsmiddelen en dranken
Afzonderlijke richtlijnen over de inname van voedingsmiddelen en dranken staan in de Richtlijnen goede voeding 2015. Hierin zijn de richtlijn over fruit, groente, koffie, keukenzout, suikerhoudende dranken, zuivelproducten, volkorenproducten en peulvruchten geëvalueerd bij mensen met diabetes type 2. Op basis van het deskundigenoordeel van de commissie en de bestaande voedingsrichtlijnen voor mensen met diabetes type 2 is deze selectie gemaakt.

De uitkomstmaten die gebruikt zijn bij de Richtlijnen goede voeding heeft de commissie ook gebruikt om de effecten van deze voedingsmiddelen en dranken te meten. Dit was: sterkte en ziekte veroorzaakt door de top tien van chronische ziekten in Nederland, het lichaamsgewicht, LDL-cholesterol en de bloeddruk. Er werd onder andere gekeken naar effecten op het glucosemetabolisme. Er is echter maar een gering aantal studies over mensen met diabetes type 2 en dezelfde uitkomstmaten. De uitkomsten waren voor een groot deel overeenkomstig met de Richtlijnen goede voeding. Er was echter niet altijd genoeg onderzoek beschikbaar om een conclusie op te kunnen baseren. Het besluit luidt daarom ook dat de commissie geen aanleiding ziet voor mensen met diabetes type 2 om af te wijken van de Richtlijnen goede voeding 2015.

Voedingspatronen
Meer plantaardig en minder dierlijk eten staat onder andere in de Richtlijnen goede voeding. Er zijn hiervoor verschillende voedingspatronen onderzocht. Bijvoorbeeld DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertenstion), Mediterraans en vegetarisch. De commissie concludeert op basis van de bestaande richtlijnen dat dit overkoepelend advies ook geldt voor mensen met diabetes type 2.

 

Een voedingspatroon dat niet is geëvalueerd in de Richtlijnen goede voeding is een koolhydraatbeperkt voedingspatroon. Dit voedingspatroon komt wel aan bod in bestaande voedingsrichtlijnen voor mensen met diabetes type 2. Daarom heeft de commissie gekeken of dit voedingspatroon opgenomen moet worden in de Richtlijn goede voeding. Het geëvalueerde onderzoek betreft zowel strenge als matige koolhydraatbeperkingen. Hierbij werden koolhydraten vervangen door eiwitten, vetten, of beiden. De voedingspatronen waar het koolhydraatbeperkte voedingspatroon mee werd vergeleken, en het koolhydraatbeperkte voedingspatroon zelf waren beiden beperkt in energie inname. Dat is de reden waarom de commissie enkel uitspraak kan doen over de effecten van het voorschrijven van een koolhydraatbeperking in samenhang met een energiebeperking.

 

De participanten van de studies waren mensen met diabetes type 2 en overgewicht of obesitas. De resultaten laten zien dat een koolhydraat arm dieet kan helpen om op korte termijn gewicht te verliezen. Korte termijn is 3 tot 6 maanden. Mogelijk daardoor wordt het glucosemetabolisme verbetert. Bij ditzelfde idee wat een jaar word gevolgd, laten de resultaten geen verschil meer zien ten opzichte van andere voedingspatronen. Omdat het de gezondheid op langere termijn niet bevordert, geeft de commissie aan geen aanleiding te zien om een koolhydraat beperkt dieet te adviseren voor mensen met diabetes type 2. Over de gezondheidseffecten van het langdurig volgen van een koolhydraatbeperkt dieet zijn nog nauwelijks studies gedaan.

 

Wanneer iemand met diabetes type 2 de energie-inname wil verlagen, is het verstandig hierbij een diëtist in te schakelen. Een diëtist kent de Richtlijnen goede voeding en stelt op basis hiervan een voedingspatroon vast. Dit voedingspatroon moet genoeg voedingsstoffen bevatten. Dit geldt ook voor een dieet waarbij het verlagen van de energie-inname het doel is.

E-learning voeding bij diabetest type 2
Doe nu de gratis e-learning Voeding bij diabetes type 2 op het Educatiehuis.

Andere factoren die een rol spelen

De adviezen die de commissie heeft gegeven kunnen ingezet worden bij voorlichting en voedingszorg voor mensen die diabetes type 2 hebben. Bijvoorbeeld bij het Voedingscentrum of een diëtist. Niet alleen voeding, maar ook andere factoren zoals lichaamsbeweging, zijn belangrijk voor mensen met diabetes type 2. Daarom zijn de Richtlijnen goede voeding onderdeel van de interventies, maar zijn ok andere factoren belangrijk.

Wat is de Gezondheidsraad?

In 1902 is de Gezondheidsraad opgericht. Dit is een adviesorgaan welke de regering en het parlement voorlicht over de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stellen de meeste adviesvragen aan de Gezondheidsraad. Uiteraard kan de Gezondheidsraad ook zonder adviesvraag een advies uitbrengen, trends signaleren of ontwikkelingen volgen die van belang zijn voor het beleid van de overheid. De adviezen zijn openbaar en worden opgesteld door deskundigen vanuit Nederland en het buitenland.

Bron van dit artikel: Gezondheidsraad.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn